تاریخ ارسال:10:48 - 1394/09/01
ای موسی، اهل ترک گناه را دوستان ايّام غيبت خويش [كه در حضور و غياب يكسان‌اند] برگزين.

رسول اللّه صلى الله عليه و آله: سخن خداوند با موسی:  اى موسى! با كسانى كه از گناهان مى‌پرهيزند، سخن پاكيزه گوى و با آنان همنشين باش و ايشان را دوستان ايّام غيبت خويش [كه درحضور و غياب يكسان اند] برگزين.

متن حدیث:

يا موسى! أطِبِ الكَلامَ لِأهلِ التَّركِ لِلذُّنوبِ وكُن لَهُم جَليسا وَاتَّخِذهُم لِغَيبِكَ إخوانا

«گزیده تحف العقول، صفحه 72»

موضوع: 
CAPTCHA
پرسش
Fill in the blank.